Kindl, M., Kuzma, M., & Kačer, P. (2016). Molekulární modelování v heterogenní katalýze. Chemické Listy, 110(10), 691–697. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/152