Vojtěch, D. (2009). Prospects of Hydrogen-Fuelled Cars. Chemické Listy, 103(6). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1525