Pišlová, M., Opltová, M., Kolářová, K., Vosmanská, V., & Švorčík, V. (2016). Vliv podmínek skladování na vybrané vlastnosti oxycelulosy. Chemické Listy, 110(10), 698–702. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/153