Jaklová-Dytrtová, J., Dytrtová, R., Jakl, M., & Tlustoš, P. (2009). Efficiency of Chemistry Teaching at Universities Using Blended Learning. Chemické Listy, 103(4). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1553