Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F., & Grundmann, M. (2009). Determination of Lamotrigine by Isotachophoresis – Capillary Zone Electrophoresis. Chemické Listy, 103(2). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1575