Holý, P. (2007). Úvodník - Nebraňme se objevům aneb náhoda přeje připraveným. Chemické Listy, 101(11). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1720