Najmanová, P., Nyplová, P., Kubal, M., & Janků, J. (2006). Application of Quantitative Atmogeochemistry in Monitoring Old Ecological Burdens. Chemické Listy, 100(10). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1878