Hubáček, T., & Švorčík, V. (2016). Příprava a vlastnosti tenkých uhlíkových vrstev. Chemické Listy, 110(6), 430–439. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/192