Vodičková, I., & Šilhan, M. (2006). Czech Technology Platform for Sustainable Chemistry. Chemické Listy, 100(3). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1948