Reiter, J., Vondrák, J., Velická, J., & Mička, Z. (2006). New Electrolytes Not Only for Chemical Power Sources. Chemické Listy, 100(2). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1953