Trčka, M., Klimková, L., Thomitzek, A., & Věžníková, H. (2016). Hodnocení zplodin vzniklých při zahřívání a hoření transformátorového oleje. Chemické Listy, 110(6), 460–463. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/197