Ciesarová, Z. (2005). Minimization of Acrylamide Content in Food. Chemické Listy, 99(7). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2032