Száková, J., Tlustoš, P., Pavlíková, D., & Balík, J. (2005). Modification of Standardized European Soil Sequential Extraction Method for Evaluation of Plant-Available Amounts of Selected Elements. Chemické Listy, 99(7). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2035