Tarkowski, P., Dolezal, K., & Strnad, M. (2004). Analytical Methods in Cytokinin Research. Chemické Listy, 98(9). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2114