Kukula, P., Kluson, P., & Cerveny, L. (1997). Synthesis of Leaf Alcohols. Chemické Listy, 91(5). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2774