Zichová, M., Stratilová, E., Rosenberg, M., & Omelková, J. (2015). Imobilizace celulolytických enzymů na nosiče z polyethylentereftalátu a polyakrylamidu. Chemické Listy, 109(12), 946–949. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/278