Trčka, M., Klimková, L., Filipi, B., & Věžníková, H. (2015). Vliv stárnutí transformátorového oleje na jeho bezpečnostní parametry. Chemické Listy, 109(12), 957–959. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/280