Svozil, D., & Bartůněk, P. (2017). Počítačový návrh léčiv – přeceňovaný či užitečný pomocník?. Chemické Listy, 111(11), 709. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2809