Jirát, J., & Svozil, D. (2017). Lineární reprezentace chemických struktur. Chemické Listy, 111(11), 710–715. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2810