Novotný, J., & Svozil, D. (2017). Popis a určování podobnosti molekul s pomocí molekulárních deskriptorů. Chemické Listy, 111(11), 716–723. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2811