Svozil, D. (2017). Virtuální screening. Chemické Listy, 111(11), 738–746. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2814