Skácel, F., Maneva, K., & Tekáč, V. (2017). Ověření matematického modelu pro výpočet emisních faktorů oxidů dusíku. Chemické Listy, 111(12), 809–816. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2825