Kubal, M., Renkerová, P., Březina, M., Chumchalová, J., Bucharová, J., & Hendrych, J. (2017). Integrovaný registr znečišťování životního prostředí z pohledu reálné vypovídací schopnosti. Chemické Listy, 111(12), 821–828. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2827