Benčo, T., Sládková, V., & Kratochvíl, B. (2017). Ternární fázové diagramy kokrystalů trospium-chloridu. Chemické Listy, 111(12), 829–834. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2828