Obalová, L., & Pacultová, K. (2008). N2O Emissions in HNO3 Production. Chemické Listy, 102(7). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2833