Loučka, T., & Janoš, P. (2014). Vypovídací schopnost diagramů potenciál – pH a speciace iontů. Chemické Listy, 108(7), 677–681. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2936