Jílková, A., Horn, M., & Mareš, M. (2018). Katepsin B1 parazitické krevničky: molekulární cíl pro léčbu schistosomózy. Chemické Listy, 112(1), 3–9. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2960