Kročko, M., Ducková, V., Čanigová, M., Bučko, O., & Tkáčová, J. (2018). Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku. Chemické Listy, 112(1), 38–42. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2965