Ganajová, M., & Sotáková, I. (2018). Ako napĺňať požiadavky pre výučbu chémie v 21. storočí. Chemické Listy, 112(1), 43–51. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2966