Řápková, R., Holý, P., Vyskočil, V., Podešva, J., & Drašar, P. (2018). Kreslení strukturních vzorců. Chemické Listy, 112(4), 257–261. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3071