Milička, J., & Kudlička, L. (2018). Geochémia pevných bituménov; implikácie pre koreláciu s ropami. Chemické Listy, 112(6), 354–358. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3105