Žďárová Karasová, J., & Žďára, J. (2018). Neletální chemické zbraně – dráždivé látky, jejich účinek na lidský organismus a léčba symptomů. Chemické Listy, 112(6), 359–365. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3106