Matejčeková, Z., Liptáková, D., & Valík, Ľ. (2018). Prebiotiká a ich aplikácie v potravinárskom priemysle. Chemické Listy, 112(6), 366–371. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3107