Inzerát. (2018). Chemické Listy, 112(6), 398. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3114