Novák, M. (2018). Chemické a mikroskopické zkoumání Rukopisu královédvorského v letech 1886–1889. Chemické Listy, 112(7), 462–467. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3137