Urbanová, M., Czernek, J., & Brus, J. (2018). Strukturní charakterizace nové generace léčiv a biomateriálů: aplikace NMR krystalografie. Chemické Listy, 112(8), 522–530. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3152