Kostelanská, K., Gajdziok, J., & Vetchý, D. (2018). Porézní nosiče ve farmaceutické technologii. Chemické Listy, 112(12), 840–847. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3240