Viktorová, J., & Ruml, T. (2019). Velký význam malých nekódujících RNA pro lidský organismus. Chemické Listy, 113(1), 3–9. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3259