Siegel, J., Nemogová, I., Polívková, M., & Švorčík, V. (2019). Nanokompozitné materiály typu striebro-polymér v bioinženýrstve. Chemické Listy, 113(1), 23–34. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3262