Plavcová, Z., Rotrekl, D., & Hošek, J. (2019). Glukánové častice ako nosiče biologicky aktívnych látok. Chemické Listy, 113(1), 35–41. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3263