Bílková, T., Pacultová, K., & Obalová, L. (2019). Možnosti snížení emisí NO přímým katalytickým rozkladem. Chemické Listy, 113(1), 42–47. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3264