Varényi, S., Chrenová, S., & Lukáč, M. (2019). Analýza antioxidačnej aktivity polyfenolových zlúčenín lišajníkov a pečeňoviek metódou chromatografie na tenkej vrstve s detekciou 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylom. Chemické Listy, 113(1), 53–57. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3266