Vecka, M., Žák, A., Staňková, B., Fojtíková, Š., Tomášová, P., & Kutová, S. (2019). Žlučové kyseliny – malé molekuly velkých možností. Chemické Listy, 113(2), 82–89. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3285