Kašparová, P., Vaňková, E., Maťátková, O., & Masák, J. (2019). Vliv amphotericinu B, chitosanu a baicaleinu na tvorbu biofilmu Trichosporon cutaneum CCY 30-5-10. Chemické Listy, 113(2), 117–120. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3291