Novák, M. (2019). Mendělejev, periodický zákon a periodická tabulka. Chemické Listy, 113(4), 191–197. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3333