Lozovaya, L., & Grigorieva, S. (2019). Dmitrij Mendělejev a Polytechnická univerzita v Tomsku. Chemické Listy, 113(4), 216–218. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3336