Šulcová, P. (2019). Lanthanoidy jako pigmenty?. Chemické Listy, 113(4), 219–222. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3337