Civiš, S., Knížek, A., & Civiš, P. (2019). Chemická abiogeneze: umělecké pojetí přeměněné do vědecké reality. Chemické Listy, 113(4), 223–232. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3338