Distler, P. (2019). Obávaný nepřítel, či inspirativní pomocník?. Chemické Listy, 113(4), 240–243. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3340