Branská, L., Paták, M., & Pecinová, Z. (2019). Postoje malých a středních chemických podniků k logistickým technologiím. Chemické Listy, 113(4), 244–248. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3341